Szakterületeink

 

 • Villamosenergia és hőenergia erőművek
 • Energiaszállító és -elosztó hálózati elemek
  • villamos alállomások
  • távvezetékek, csomópontok
  • távhővezeték hálózat
  • hőközpontok
 • Vonalas létesítmények
  • út
  • vasút (felsővezeték-rendszerek)
  • hidak, alul- és felüljárók
  • nyíltárkos, vagy éppen takart közmű nyomvonalak és csomópontok felmérése
 • Épített létesítmények, épületek, műemlékek
 • Felszín alatti természetes üregek és mesterséges létesítmények
 • Külfejtéses bányák, szemétlerakók, kitermelt földművek, depóniák
 • Régészeti feltárások
 • Filmdíszletek felmérése